Komora na ochranu divoké zvěře z.s.

Cílem neziskové organizace Komora pro ochranu divoké zvěře z.s. (dále jen Komora) je organizace opatření, která povedou k maximálnímu omezení incidentů, kdy dochází k nechtěnému usmrcení nebo poranění divoké zvěře. Organizace má za cíl zajistit zúčastněným organizacím k tomuto účelu, jak administrativní služby, tak poskytnout technické zajištění odnosu zvěře.

Administrativní služby:

 • Nahlášení plánované senoseče
  • Za zemědělskou organizaci místnímu mysliveckému spolku
  • Zajištění a koordinace účastníků odnosu dohledané zvěře
  • Dokumentace a evidence opatření pro myslivecký spolek
 • Formální dokumentace provedených kroků k dohledání zvěře
 • Zajištění a koordinace účastníků odnosu dohledané zvěře
 • Zajištění přítomnosti zástupce místního mysliveckého spolku.

Technické zajištění:

 • Snímkování sečené plochy termokamerou a fotograficky, probíhá bez účasti zemědělské techniky
 • Poskytnutí informací, elektronických map nosičům zvěře 
 • Odnos zvěře mimo sklízenou oblast
 • Poskytnutí informací obsluze zemědělské techniky v elektronické podobě (tablet) 
 • Komunikační spojení mezi obsluhou dronu a zemědělské techniky  
 • Kontrolně inspekční let dronu před zemědělskou technikou (termokamera, teleobjektiv)
 • Zabezpečení komunikace spojení mezi obsluhou dronu a zemědělské techniky